• [0] ТРАДИЦИОННИ БИТУМНИ КЕРЕМИДИ

    Традиционно битумът се използва за водозащитен слой, като технологията му на полагане е много специфична. Когато процесът на втвърдяване е завършен, битумът се превръща в една непроницаема материя, но изисква и други намеси, за да не се разтопява от слънчевата радиация. Ето защо традиционните битумни керемиди не се полагат просто като такива, но се правят с още подложни слоеве от павиращи плочки, изолация; изобщо ако се вгледате в детайли, ще видите много сериозната инсталация.

    • favstefankaraminchev.org
    • 06:36 26.06.2020
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus