• [0] Традиционните музикални инструменти от Бразилия

    Бразилия е земя, известна с музиката и танците си. Ето видовете инструменти, които се срещат в нея: Агого. На инструмента Агого се е свирило при церемонии и официални празници. Думата „Agogo” всъщност означава гонг или звънец. Това е и най-старият музикален инструмент, който се използва в Самба.

    • favwww.operavarna.bg
    • 10:20 27.02.2019
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus