• [0] Уред против къртици, димки, репеленти или капани?

    Ако забележите серия от 8 до 15 сантиметра дълги, заоблени и повдигнати на повърхността на моравата ви гребени, завършващи с вулкани от пръст, то значи си имате и подземни тунели, направени от къртици. Веднага ще се замислите какви действия да предприемете и с какви средства против къртици да се снабдите.

    • favnewfresh.org
    • 14:17 29.03.2018
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus