• [0] Утопия или реалност е да живееш назаем - ЕОС Матрикс

    Развитите капиталистически държави са изградили стабилна система на потребление, благодарение на която непрекъснато стимулират икономиката си. Редица „романтично настроени“ изследователи на обществените процеси, безуспешно се опитват да обърнат внимание върху множеството негативни последици, произлизащи от консуматорството. Но истината е, че капитализмът се гради именно на потреблението. Когато обаче, един дългогодишен модел с традиции в едно общество, се привнесе директно в друго – последиците могат да бъдат големи, а за колекторски агенции като ЕОС Матрикс това означава много работа.

    • favgrijite.com
    • 09:55 09.11.2018
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus