• [0] Възможно Ли Е Да Вземем Кредит Ако Имаме Лошо Цкр?

    Всички финансови институции, независимо дали говорим за банкови или небанкови институции, докладват на ЦКР цялата информация за всеки отделен клиент. С помощта на общата електронна система от данни, банките и фирмите за бързи кредити, получават информация. Тя е тяхната основа, за да анализират всеки отделен случай.

    • favroskomarinov.com
    • 06:39 26.06.2020
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus