• [1] Задържал термостат и какво може да ни коства тази неприятност

    Нормалната работа на термостата го поставя в затворено положение при стартиране на мотора на колата. Това позволява на охлаждащата течност да циркулира правилно. Задържането се осъществява чрез специален клапан до достигане на нужните градуси. Благодарение на затворената система, топлината отделяна от двигателя затопля течността много бързо. Когато въпросната течност достигне приблизително 90 градуса, термостатът се отваря, което допринася за охлаждането на важни системи по автомобила чрез циркулирането и през радиатора.

    • favwww.einfo.bg
    • 18:20 14.09.2020
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus