• [0] Застраховка за вашето бизнес имущество - ЗАД България

    Тази застраховка е предназначена да отговори на нуждите на големите предприятия и хотелски комплекси. Целта на този продукт е да осигурява най-пълна застрахователна защита на имуществото на бизнеса. Покриват се всички ненаименовани рискове с основни изключения: Военни действия, бунтове, стачки и др., Ядрена реакция, разлив на ядрено гориво; тероризъм и терористични действия.

    • favzadbg.bg
    • 08:35 08.02.2018
    • img

Коментари

blog comments powered by Disqus